Praktijkinformatie

In onze kleinschalige huisartsenpraktijk staan we graag dicht bij de mensen. Wij beoefenen huisartsgeneeskunde over de volle breedte van het vak, waarbij we oog hebben voor onze individuele patiënten.

Naast huisartsenzorg in onze praktijk, komen we ook thuis voor wie om medische redenen niet naar onze praktijk kan komen, leggen we kraamvisites af en hebben we specifieke aandacht voor patiënten in hun laatste levensfase. Daarnaast dragen we graag ons steentje bij aan het organiseren en geven van onderwijs, maar ook aan informatieverstrekking over uiteenlopende zorgthema’s tijdens bijeenkomsten met geïnteresseerden.

In onze praktijk kun je ook terecht voor diverse aanvullende onderzoeken en behandelingen:

 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • Holter/eventrecorder
 • Enkel-armindex (Doppler)
 • Chirurgische ingrepen
 • Corticosteroïden-injecties (o.a. schouder, knie, heup)
 • Spiraal of implantatiestaafje inbrengen
 • Wrattenbehandeling
 • Desensibilisatie (allergiebehandeling)
 • Stoppen met roken begeleiding
 • Rijbewijskeuringen
 • Keuringen voor duikers

Praktijkondersteuners

Onze praktijkondersteuners (POH) zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen die, elk vanuit een eigen specialisatie, zorg leveren aan chronisch zieken. Zij houden zelfstandig spreekuur voor patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten, COPD, astma, ouderen en ernstig zieken.

Daarnaast biedt onze praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) zorg bij psychische klachten. Zij is als psychiatrisch verpleegkundige bevoegd om door middel van probleemverheldering kortdurende behandeling of langer durende ondersteuning en begeleiding te bieden. Indien nodig kan zij verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ of het sociaal domein.

Toestemming uitwisseling medische gegevens

Kom je in het weekend of `s avonds plotseling terecht bij de huisartsenpost, dan kan je medisch dossier via een beveiligd netwerk opgevraagd worden als dat nodig is voor de behandeling. Deze gegevens mogen wij niet zomaar ter beschikking stellen. Daarvoor is een schriftelijke toestemming nodig. Vind je het goed dat een waarnemend arts of een apotheek inzage kan hebben in je medische gegevens als dat nodig is voor je behandeling? Vul dan voor elke zorgverlener afzonderlijk dit toestemmingsformulier in.