Toestemmingsformulier uitwisseling medische gegevens

Als u in het weekend of 's avonds plotseling terechtkomt bij de huisartsenpost, dan kan deze via een beveiligd netwerk uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost. Dat kan alleen met uw toestemming. Dit geldt voor alle patiënten van 16 jaar en ouder. Voor kinderen tot 16 jaar moeten de ouders toestemming geven.

Vindt u het goed dat een waarnemend huisarts, een apotheek of medisch specialist uw actuele medische gegevens kan opvragen als dat nodig is voor uw behandeling? Geef dan uw huisarts en apotheek ieder toestemming uw gegevens beschikbaar te stellen via het LSP. Dit kunt u doen door een toestemmingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij uw huisarts en/of uw apotheek. U kunt ook mondeling toestemming geven aan deze zorgverleners. Als meerdere apotheken een dossier over u bijhouden, kunt u elk van hen apart toestemming geven.

Wie kan er in mijn dossier kijken als ik toestemming geef?

Op dit moment alleen de huisartsenpost en dokter Strootman of dokter van Schie. In de toekomst waarschijnlijk ook medisch specialisten, de spoedeisende hulp en de ambulancedienst. Zorgverleners mogen alleen gegevens van u inzien als dat nodig is voor uw behandeling.

Welke gegevens kunnen worden ingezien?

Uw medische gegevens worden niet opgeslagen of bewaard bij andere zorgaanbieders.

Kan ik mijn toestemming weer intrekken?

Ja, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Hoe kan ik nagaan wie mijn gegevens hebben ingezien?

De praktijk krijgt een bericht als uw dossier is ingezien door een andere zorgverlener. In de toekomst kunt u via www.vzvz.nl hier ook zelf inzage in krijgen.

Wat gebeurt er als ik geen toestemming geef?

Vanaf 1 januari 2015 kunnen andere zorgaanbieders dan geen medische gegevens of medicijnoverzicht van u inzien. U bent dan zelf verantwoordelijk een andere dokter deze gegevens te verstrekken.

Als ik toestemming geef, kan elke huisartsenpost of apotheek dan altijd bij mijn gegevens?

Nee, ten eerste omdat nog niet iedere zorgaanbieder is aangesloten. Verder worden momenteel alleen regionaal (dus niet landelijk) gegevens uitgewisseld.

In het verleden heb ik bezwaar gemaakt tegen het landelijk EPD. Moet ik nu nog iets doen?

Ja, wij willen u verzoeken ons nogmaals van uw keuze op de hoogte te brengen aangezien wij geen inzage hebben in deze gegevens. Mocht u van mening veranderd zijn dan is dat geen bezwaar.

Mocht u nog verdere vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de dokter of de assistente bij u volgende bezoek. Of kijk op www.vzvz.nl.