Openingstijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur. Op donderdag is de praktijk vanaf 12.00 uur gesloten.

Spreekuur

Wij werken uitsluitend volgens afspraak.

Afspraak maken

Voor een spreekuurafspraak kunt u dagelijks bellen tussen:

De assistente zal u vragen naar de reden van uw komst en de mate van urgentie vaststellen. Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten. Als u aangeeft meer tijd nodig te hebben zal de assistente daar rekening mee houden.
Wanneer een afspraak niet door kan gaan belt u dan tijdig af, wij kunnen dan iemand anders helpen. Zonder afbericht kan de afspraak in rekening gebracht worden.

Eerste hulp

Voor eerste hulp bij verwondingen of breuken kunt u direct terecht. Als u van tevoren belt, kunnen we rekening houden met uw komst.

Huisbezoek

Huisbezoeken zijn bedoeld voor patiënten die om medische redenen niet in staat zijn om naar de praktijk te komen. U kunt in overleg met de assistente een visite aanvragen. De dokter bezoekt u dan tussen 10.30 uur en 12.30 uur.

Uitslagen

Voor uitslagen van onderzoek kunt u tussen 8.00 uur en 12.30 uur en tussen 13.00 uur en 16.00 uur contact opnemen met de assistente. Zij zal u hierover informeren en eventueel een vervolgafspraak maken.

Telefonisch overleg

Voor korte adviezen of vragen aan de dokter kunt u een telefonisch consult aanvragen. De dokter belt u dan terug tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

Recepten

Herhalingsrecepten kunnen worden aangevraagd:

U kunt de medicijnen dan na 2 werkdagen in de apotheek ophalen

Praktijkassistente

De assistente is het vaste aanspreekpunt van de praktijk. U kunt bij haar ook terecht voor medische handelingen zoals bloed- en urineonderzoek, bloeddruk meten, uitstrijkjes, oren uitspuiten en het verwijderen van hechtingen.

Onderzoek en behandeling

In onze praktijk hebben wij de mogelijkheid om diverse aanvullende onderzoeken en behandelingen te doen, zoals:

Praktijkondersteuner

Onze praktijkondersteuner (POH) is een speciaal opgeleide verpleegkundige die zorg levert aan chronisch zieken. Zij houdt zelfstandig spreekuur voor patiënten met diabetes en hart- en vaatziekten en is ook betrokken bij de zorg voor ouderen en ernstig zieken.

Praktijkondersteuner-GGZ

Onze praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) is een psychiatrisch verpleegkundige die in de huisartsenpraktijk werkzaam is en zorg biedt bij psychische klachten. Naast het in kaart brengen van problemen, kan zij zelf behandelingen geven of doorverwijzen naar een andere behandelaar.

LSP

De praktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Hierdoor kunnen medische gegevens worden uitgewisseld met bijvoorbeeld de spoedzorg en de apotheek. U dient hiervoor wel toestemming te geven door middel van een formulier.

Ketenzorg

Voor de chronische zorg is onze praktijk aangesloten bij Stichting Eerstelijns Zorggroep (SEZ). Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.zorggroepsez.nl.

Medische keuringen

In de praktijk worden geen medische keuringen (zoals rijbewijskeuringen) verricht. Voor keuringen kunt u terecht bij een andere huisarts.

Avond-, nacht- en weekenddiensten

Tijdens avond, nacht, weekend en alle erkende feestdagen wordt voor spoedgevallen waargenomen via.
U kunt er uitsluitend terecht met medische zaken die beslist niet tot de volgende werkdag kunnen wachten. Het is belangrijk dat u altijd eerst belt voor een afspraak.